Välj en sida

Radon

Radonmätningen gjordes senast i föreningen mars-april 2017.

Den övre gränsen är 200 Becquerel per kubikmeter och våra värden ligger mellan 30-50 Becquerel per kubikmeter.

Vill man ha ut resultaten för en specifik lägenhet, får man kontakta styrelsen.

Radonundersökningen utfärdades av Eurofins Radon Testing Sweden AB