Välj en sida

Renovera

Som bostadsrättshavare har man som skyldighet att underhålla sin lägenhet.

Vid större renoveringar kontakta alltid styrelsen för att få vidare information om vad som får göras alternativt inte göras.

Renovering av våtutrymmen och el-arbeten måste alltid utföras av certifierade fackmän