Välj en sida
Med anledning av att det har upptäckts möss i en av lägenheterna i föreningen så följer nedan en plan på hur ni ska gå tillväga OM detta skulle inträffa hos er också.
Vid upptäckt av möss eller skadedjur ta i första hand kontakt med föreningens styrelse.
Anticimex kontaktas för uppföljning huruvida problemet ska åtgärdas, t.ex. så skickar dom ut ”slagfällor” vad gäller mössen.
Skulle det uppdagas att det är många som har problem så kommer vi att gå ut med annan information om alternativt tillvägagångssätt!