Välj en sida

Underhållsplan

Här ska den senaste versionen av underhållsplanen finnas. Notera att underhållsplanen fungerar som en sorts checklista för styrelsen, det är inte en förteckning över beslutade åtgärder.

Underhållsplan BRF Tunet 2