Välj en sida

Infoblad/nyhetsbrev för Brf Tunet 2, februari 2018

Nyhetsbrev nr. 1 -18:

Hej!
Vi ber att få önska nya boenden, varmt välkomna till vår förening.

Apropå detta har vi föreningen många lägenheter ute till försäljning, vi ser att ett generationsskifte pågår. Flera, dryga 90% av de som säljer flyttar till bättre anpassade boenden, en barnfamilj till nybyggd villa.

Vi närmar oss årsstämma i BRF Tunet 2 (som årligen hålls i mitten av april) och vill påminna om att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28februari. Glöm inte att i ev. motion skriva kontaktuppgifter.

Går bra att lämna dessa antingen i föreningens brevlåda (vid ingången till källare/tvättstuga hus 7) eller per mail på: [email protected]

Vi vill också härmed meddela att Sara Viklund vår ordförande har som avsikt att avgå, då hon som de flesta vet flyttat från föreningen.
Vi söker härmed tillskott till styrelsen, gärna någon med hantverkskunskaperJeller ett brinnande intresse för styrelseuppdrag hör gärna av er till vice ordförande Charlotte på tel. 0739-990987 för mer information.

Mer fakta, datum, underlag etc. till stämman kommer till alla under mars månad. I år ska vi bland annat fastställa de nya stadgarna som vi lyfte på stämman 2017.

Hälsningar
Styrelsen i BRF Tunet 2